Welkom op de website van Personeelsvereniging Time-Out!

Time-Out is de personeelsvereniging van VenM bv in Apeldoorn.

Iedere werknemer of werkneemster die in dienst is van VenM bv kan lid worden van de personeelsvereniging. De echtgeno(o)t(e)/partner is automatisch lid, zonder betaling van contributie. Ook werknemers en werkneemsters die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of gebruik maken van de VUT regeling, kunnen lid blijven van de personeelsvereniging.

“A nice time out” dat is het doel van de vereniging, evenals het versterken van het onderlinge contact tussen medewerkers, zowel tijdens als buiten werktijd. Om dit doel te bereiken organiseert Time-Out vele activiteiten. Op deze website vind je foto’s van evenementen en een agenda met uitnodigingen.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk rustig even rond op onze website! Veel plezier en tot ziens bij een van onze activiteiten!

Bestuur Personeelsvereniging Time-Out.